ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επιστροφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» δίνει μεγάλη αξία στην ειλικρίνεια και στην τιμιότητα και έχουμε δεσμευθεί να αναπτύξουμε μία ισχυρή και διαρκή σχέση με εσάς τους πελάτες μας, η οποία θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο συμφέρον. Μέρος αυτής της δέσμευσης αποτελεί και η προστασία και ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και των επιλογών σας. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας σας είναι για εμάς ζήτημα κομβικής σημασίας γι’ αυτό το λόγο παραθέτουμε παρακάτω την πλήρη Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

1) Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή και τις επιλογές σας.

2) Διασφαλίζουμε ότι το ιδιωτικό απόρρητο και η ασφάλεια ενσωματώνονται σε ό,τι κάνουμε.

3) Δεν σας στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ εκτός εάν μας το έχετε ζητήσει. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή.

4) Δεν προσφέρουμε ποτέ ούτε πωλούμε τα δεδομένα σας.

5) Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μας μόνο με αξιόπιστους εταίρους.

6) Δεσμευόμαστε για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

7) Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τρόπους που δεν σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.

8) Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας κατά το μέγιστο δυνατόν, σε συμμόρφωση πάντα με τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές μας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής παραθέτουμε κατωτέρω το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς απευθείας ή μέσω της συνεργασίας μας με εσάς, τον τρόπο που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε, σε ποιους ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επισημαίνεται ότι όλες οι καταστάσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει μια σύνοψη όλων των πιθανών καταστάσεων, στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας.

Όταν μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα ή όταν εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ai@iliadis.com.gr.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

1) Ποιοι είμαστε;

2) Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»;

3) Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε;

3.1. Πώς συλλέγουμε ή λαμβάνουμε τα δεδομένα σας;

3.2. Ποιος μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;

3.3. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

3.4. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

3.5. Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας;

3.6. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών και σύνδεση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης

3.7. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

3.8. Πρόσθετες εφαρμογές Social plugins

4) Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

5) Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

6) Στοιχεία επικοινωνίας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Όταν αναγράφεται «Εταιρία», «σε εμάς», «δικό (-ά) μας» ή «εμείς», αναφερόμαστε στην εν λόγω εταιρεία.

Η Εταιρία είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και τα πλήρη στοιχεία της είναι τα κάτωθι:

«ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ - ΨΑΘΙΝΑ – ΕΠΟΧΙΑΚΑ»

ΑΦΜ 094447589   -   Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057896304000

7ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Τ.Κ. 56410 – ΕΛΛΑΔΑ

τηλ. +30 2310685148-149 & 2310686137   φαξ. +30 2310686138

email:ai@iliadis.com.gr

Μπορείτε να δείτε τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα «Επικοινωνία».

Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τηνΕταιρία για τους συναλλασσόμενους με εμάς πελάτες μας, π.χ. λιανέμποροι, διακοσμητέςκ.ο.κή πρόσωπα που ενεργούν ως εργαζόμενοί τους.

 

2) TI EINAI ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών, τα οποία θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδονυμωποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/διεύθυνση /αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενα παραγόμενα από το χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσεως και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς επίσης και cookies.

Η εν λόγω Πολιτική καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τηνΕταιρία.

 

3) ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

3.1. Πώς συλλέγουμε ή λαμβάνουμε τα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς μέσω των ιστοσελίδων μας, καθώς και μέσω εντύπων, εφαρμογών και συσκευών, ιστότοπων της Εταιρίας στα κοινωνικά μέσα ή με άλλο τρόπο. Μερικές φορές εσείς μας δίνετε τα δεδομένα σας απευθείας (πχ. όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν πραγματοποιείτεπαραγγελίες μέσω των ιστότοπων/ εφαρμογών μας), ενίοτε τα συλλέγουμε π.χ. με τη χρήση cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε περαιτέρω λεπτομέρειες που διευκρινίζουν:

1) Σε ποιο πλαίσιο συλλέγονται τα δεδομένα σας; Αυτή η στήλη διευκρινίζει τη δραστηριότητα ή την κατάσταση στην οποία συμμετέχετε όταν χρησιμοποιούμε ή συλλέγουμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, όποτε πραγματοποιείτε μιαπαραγγελία,κάνετε εγγραφή για κάποιο ενημερωτικό δελτίο ή περιηγείστε σε κάποιον ιστότοπο.

2) Τι είδους προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να λαμβάνουμε από εσάς; Αυτή η στήλη διευκρινίζει τι είδους δεδομένα που σας αφορούν μπορούμε να συλλέγουμε, κατά περίπτωση.

3) Με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας; Αυτή η στήλη διευκρινίζει τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα σας, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται.

4) Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων; Όποτε χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υφίσταται μία νομική βάση για να το κάνουμε.Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι :

Α. Η συγκατάθεσή σας,

Β. Το έννομο συμφέρον μας – Ισχύει για τις περιπτώσεις που μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να :

i. Βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: Παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Κατά συνέπεια, θα μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τους ιστότοπους/τις εφαρμογές/τις συσκευές μας προς όφελος των πελατών.

ii. Διασφαλίσουμε τα εργαλεία μας: Να διατηρούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε (τους ιστότοπους/ τις εφαρμογές/ τις συσκευές) ασφαλή και προστατευμένα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία μας λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται συνεχώς,

Γ. Η εκτέλεση μιας σύμβασης – Προκειμένου να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, ή

Δ. Η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση – Όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά περίπτωση.

Όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας επισημάνουμε ποια από τα δεδομένα αυτά είναι υποχρεωτικά με αστερίσκο. Ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε είναι απαραίτητα προκειμένου:

- Να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να συγκεντρώσουμε τα προϊόντα που έχετεπαραγγείλει),

- Να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. πληροφόρηση για συγκεκριμένο προϊόν),

- Να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση).

Η μη παροχή των δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Σε ποιο πλαίσιο ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας;

 

Τι είδους προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται

να λάβουμε από εσάς είτε απευθείας είτε μέσω της συνεργασίας σας μαζί μας;

 

Με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σας;

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

 

Δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού και διαχείριση*

 

Όταν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στις ιστοσελίδες/εφαρμογές της Εταιρίας.

 

* Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δημιουργούνται στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης (b2b), δεν προορίζονται για προσωπική χρήση

• Όνομα και επώνυμο·

• Επωνυμία επιχείρησης

• Επαγγελματικήή/ και προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

• Επαγγελματική ή/και προσωπική διεύθυνση·

• Επαγγελματικό ή/και προσωπικό αριθμό τηλεφώνου·

• Τραπεζικές πληροφορίες ή άλλες οικονομικές πληροφορίες·

• Όνομα και Στοιχεία επικοινωνίας εργαζομένων στην επιχείρησή σας·

• όνομα χρήστη και κωδικός·

• Προτιμήσεις (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ)·

• Πληροφορίες παραγγελίας?

• Περιεχόμενο χρήστη (π.χ. αξιολογήσεις ή εικόνες που μοιράζεστε)·

• Άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς που μοιράζεστε μαζί μας (π.χ. μέσου της σελίδας «Ο Λογαριασμός Μου», επικοινωνώντας μαζί μας, θέτοντας μία ερώτηση στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που υπάρχει στην ιστοσελίδα, κ.λ.π.).

Έτσι ώστε εμείς να:

• Διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας·

• Ενδεχομένως να στέλνουμε σε εσάς επικοινωνίες εμπορικής προώθησης, οι οποίες ταιριάζουν στο δικό σας επαγγελματικό «προφίλ» (ήτοι με βάση τις προτιμήσεις που μας γνωστοποιείτε)·

• Αξιολογούμε αίτημά σας για τυχόν πιστωτικές διευκολύνσεις και διαχειριζόμαστε κάθε πιστωτική διευκόλυνση κατά τη συνεργασία μας με εσάς,

• Διαχειριζόμαστε εντολές εξόφλησης·

• Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες με βάση τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά ·

• Ελέγχουμε και βελτιώνουμε τις ιστοσελίδες/εφαρμογές μας·

• Διασφαλίζουμε τις ιστοσελίδες/εφαρμογές μας και προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης·

• Απαντάμε στις ερωτήσεις σας και συναλλασσόμαστε μαζί σας με οποιοδήποτε τρόπο·

• Εκτέλεση σύμβασης – ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριζόμαστε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες/προϊόντα που ζητάτε,

• Έννομο συμφέρον:

προκειμένου να (i) σας στέλνουμε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (iii) συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί σας, (iv) προλαμβάνουμε περιστατικά απάτης, (v) ασκούμε τα δικαιώματά μας

 

 

 

 

Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία (newsletter) και ενημερώσεις επί εμπορικών θεμάτων

 

Όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να λαμβάνετε επικοινωνίες εμπορικής προώθησης.

• Όνομα και επώνυμο·

• Ηλεκτρονική διεύθυνση·

• Διεύθυνση

• Αριθμός τηλεφώνου

• Πληροφορίες επαγγελματικού λογαριασμού

• όνομα χρήστη και κωδικός χρήστη

• Προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις·

• Πληροφορίες παραγγελίας

• Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μέσω της σελίδας του «Ο Λογαριασμός Μου», επικοινωνώντας μαζί σας, θέτοντας μία ερώτηση κ.λ.π.).

Έτσι ώστε εμείς να:

• σας στέλνουμε ενημερώσεις εμπορικής προώθησης (εφόσον μας το έχετε ζητήσει

• Σας δείχνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ στις ιστοσελίδες, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι μπορείτε να βλέπετετις διαφημίσεις μας, περιλαμβανομένων των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο αυτές ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένες σας δικές σας προτιμήσεις.

• Επικαιροποιούμετουςκαταλόγους διαγραφής, εφόσον έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας·

• Κάνουμε αναλύσεις ή συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.

• Συγκατάθεση για newsletter: Εφόσον δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης

• Έννομο συμφέρον (εφόσον είστε ήδη πελάτης της Εταιρίας)

προκειμένου να (i) σας στέλνουμε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (iii) συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί σας,

       

Διαχείριση παραγγελιών

 

Συλλέγονται πληροφορίες κατά τη διαδικασία παραγγελιών προϊόντων από την Εταιρίας , από ιστοσελίδες/εφαρμογές/

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας ή στα φυσικάκαταστήματα.

• Στοιχεία επαγγελματικού λογαριασμού, περιλαμβανομένων του ονόματος και επωνύμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού λογαριασμού πελάτη·

• Προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις·

• Προφίλ στα κοινωνικά μέσα (όταν συνδέεστε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γνωστοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε εμάς)·

• Πληροφορίες συναλλαγής συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που έχουν παραγγελθεί·

• Καταβολή χρημάτων και πληροφορίες· ή

• Ιστορικό αγορών/παραγγελιών.

Έτσι ώστε εμείς να:

• Σας ενημερώνουμε όταν ένα προϊόν που θέλατενα παραγγειλετεείναι διαθέσιμο·

• Επεξεργαζόμαστε και παρακολουθούμε την παραγγελία σας συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του προϊόντος στη διεύθυνση που υποδείξατε?

• Διαχειριζόμαστε την εξόφληση της παραγγελίας σας. Σημειωτέον ότι πληροφορίες περί καταβολής χρημάτων (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) παρέχονται από εσάς προ της εταιρία μας με την αποστολή του καταθετηρίου μέσω email·

• Διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας σχετικά με την παραγγελία σας·

• Διαχειριζόμαστε κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από κάποια παραγγελία σας·

 

• Εκτέλεση σύμβασης -προκειμένου να πραγματοποιείτε παραγγελίες και να διαχειριζόμαστε το σχετικό εφοδιασμό (logistics).

 

• Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση – να τηρούμε αιτούμενες πληροφορίες (πχ φορολογική υποχρέωση).

       

Διαδικτυακή περιήγηση

 

Συλλέγονται πληροφορίες από cookies* ή από παρόμοια τεχνολογία από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Εταιρίας ή στην ιστοσελίδα/εφαρμογή τρίτου, όπου έχουμε εγκατεστημένα cookies.

Για πληροφορίες από συγκεκριμένα Cookies που έχουν τεθεί σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/εφαρμογή, παρακαλείσθε όπως δείτε τον σχετικό πίνακα των Cookies στη σχετική ιστοσελίδα/εφαρμογή καθώς και την Πολιτική για ταcookies (link).

 

*Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο) όταν βρίσκεστε στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Εταιρίας

Στοιχεία από τη χρήση των δικών μας ιστοσελίδων/εφαρμογών:

• Από ποιο μέρος συνδέστε ·

• Πληροφορίες σύνδεσης·

• Ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε.

• Διάρκεια επίσκεψης, και/’η

• Προϊόντα που επιλέξατε για το καλάθι σας.

Τεχνικές πληροφορίες :

• Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP),

• Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας,

• Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας,

• Το μοναδικό αναγνωριστικό που χορηγείται σε κάθε επισκέπτη και την ημερομηνία λήξης του εν λόγω αναγνωριστικού.

Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε Cookies, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει (όπως προηγούμενες αγορές ή αν έχετε κάνει εγγραφή για να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία μας) για τους παρακάτω σκοπούς:

• Να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς:

o Να στέλνουμε σε εσάς προτάσεις, εμπορικά μηνύματα ή περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, και/ή·

o Να προβάλλουμε τις ιστοσελίδες /εφαρμογές μας με τρόπο προσαρμοσμένο σε εσάς, όπως π.χ. νασας δείχνουμε προϊόντα που θεωρούμε ότι μπορεί να σας αρέσουν..

• Να εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων/εφαρμογών μας:

o Σωστή εμφάνιση περιεχομένου?

o Δημιουργία και ενθύμηση καλαθιού παραγγελιών σας?

o Δημιουργία και ενθύμηση των στοιχείων σύνδεσης του λογαριασμού σας?

o Εξατομίκευση διεπαφών, π.χ. γλώσσα ή οποιασδήποτεπαράμετρουδιεπαφής, ήτοι παραμέτρων προσαρτημένων στη συσκευή σας, περιλαμβανομένης της ανάλυσης οθόνης ή της προτίμησης φόντουκλπ.?

o Βελτίωση των ιστοσελίδων/εφαρμογών μας, δοκιμάζοντας για παράδειγμα νέες ιδέες ή σχεδιασμούς.

• Να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες/εφαρμογές μας είναι ασφαλείς και προστατευμένες και να σας προστατεύουμε από απάτη ή παράνομη χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών ή υπηρεσιών μας,

• Να διενεργούμε στατιστικές αναλύσεις:

o Να αποφεύγουμε επισκέπτες που έχουνκαταγραφεί εις διπλούν·

o Να βελτιώνουμε τις προσφορές μας και/ή·

o Να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες/εφαρμογές μας.

• Να επιτρέπουμε την κοινοποίησητου περιεχομένου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Συγκατάθεση - να αποθηκεύουμε μη απαραίτητα cookies στη συσκευή σας.

• Έννομο συμφέρον μας (για τα απαραίτητα, λειτουργικά cookies): προκειμένου να (i) βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί σας, και (iii) διασφαλίζουμε τα εργαλεία μας.

       

Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν υποβάλετε περιεχόμενο (π.χ. εικόνες ή αξιολογήσεις και σχόλια) σε κάποια από τις ιστοσελίδες/εφαρμογές/πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας ή όταν αποδεχόμαστε εκ νέου τη χρήση του περιεχομένου που αναρτήσατε στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Στοιχεία επαγγελματικού λογαριασμού

• Όνομα και επώνυμο ή ψευδώνυμο·

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·• Φωτογραφία·

• Προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις·

• Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όταν συνδέεστε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γνωστοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε εμάς) και/ή·

• Άλλου είδους πληροφορίες που μας έχετε γνωστοποιήσει (πχ. μέσω της σελίδας σας «ο Λογαριασμός Μου» επικοινωνώντας μαζί μας ή δίνοντας δικά σας περιεχόμενο όπως φωτογραφίες ή μια κριτική ή μία ερώτηση μέσω της λειτουργίας της συνομιλίας που διατίθεται σε ορισμένες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Προκειμένου να:

• Χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει και/ή μοιραστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έχετε αποδεχθεί, π.χ. να αναρτήσουμε την αξιολόγηση/περιεχόμενό σας και να προωθήσουμε τα προϊόντα μας.

• Για λόγους ανάλυσης και στατιστικής, και/ή

• Προσθέσουμε το περιεχόμενό σας στο προφίλ σας ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις σας.

• Συγκατάθεση -

προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε, παραδείγματος χάριν, ώστε να μπορέσετε να αναρτήσετε τοπεριεχόμενο της επιλογής σας.

• Έννομο συμφέρον μας

προκειμένου να (i) βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί σας και (iii) διασφαλίζουμε τα εργαλεία μας και σχεδιάζουμε νέα χαρακτηριστικά..

       

Χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών και συσκευών

 

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης των εφαρμογών μας ή/και των συσκευών μας.

• Όνομα και επώνυμο·

• Ηλεκτρονική διεύθυνση·

• Τοποθεσία·και/ή·

• Δεδομένα χρήσης εφαρμογής ή συσκευής.

Προκειμένου να:

• Σας παρέχουμε την υπηρεσία που έχετε ζητήσει (για παράδειγμα, να ελέγχετε τα προϊόντα μας εικονικά, να παραγγέλνετε τα προϊόντα μας, κ.λπ.)·

• Διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ χρηστών (π.χ. λειτουργία «Chat» στο facebook)

• Ελέγχουμε και βελτιώνουμε τις εφαρμογές και συσκευές μας·

• Για λόγους ανάλυσης και στατιστικής.

• Συγκατάθεση -

προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε, παραδείγματος χάριν, να σας δείχνουμε προτεινόμενα προϊόντα ή να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας

• Έννομο συμφέρον μας:

προκειμένου να (i) βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί σας και (iii) διασφαλίζουμε τα εργαλεία μας.

       

Ερωτήματα στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Πληροφορίες που συλλέγονται όταν κάνετε ερωτήσεις αναφορικά με τα προϊόντα μας και τη χρήση τους, ή τις αγορές σας, το λογαριασμό ή τα δικαιώματά σας.

• Στοιχεία επαγγελματικού λογαριασμού

• Όνομα και επώνυμο·

• Αριθμός τηλεφώνου·

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

• Άλλου είδους πληροφορίες που σάς αφορούν και μας έχετε γνωστοποιήσει σε σχέση με την ερώτησή σας

Προκειμένου να :

• Να απαντάμε και διαχειριζόμαστε τα ερωτήματά σας·

 

 

• Εκτέλεση σύμβασης – προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας σχετικά με παραγγελία σας.

 

• Συγκατάθεση (όταν δεν έχετε προβεί σε παραγγελία)

Επεξεργαζόμαστε τα ερωτήματά σας και συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε.

 

 

3.2. Ποιος μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;

Θα θέλαμε καταρχάς να επισημάνουμε ότι δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις.

i)Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας από τρίτους αξιόπιστους προμηθευτές και συνεργάτεςμας:

Βασιζόμαστε σε αξιόπιστους τρίτους προμηθευτές για τη διενέργεια μιας σειράς επιχειρηματικών λειτουργιών για λογαριασμό μας. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλήτα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:

• Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως υπηρεσίες «ακρόασης» κοινωνικών μέσων, εντοπισμού καταστήματος, διαχείριση ταυτότητας, αξιολογήσεις και κριτικές, διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM), υπηρεσίες Web Analytics και μηχανές αναζήτησης, εργαλεία επιμέλειας περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες,

• Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν κάποιο προϊόν, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης και μεταφοράς,

• Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοιπλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας,

Η νομική βάση δυνάμει της οποίας μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρία (πχ για τις μεταφορικές εταιρίες) ή ενδεχομένως το έννομο συμφέρον μας – (i) προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, (ii) προκειμένου να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί σας, (iii) προκειμένου για την αποτροπή περιστατικών απάτης, (iv) προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαλείων μας και να σχεδιάσουμε νέα χαρακτηριστικά και (v) προκειμένου να χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους προμηθευτές.

 

ii)Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη :

  • Εάν έχουμε την υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με κάποια νομική υποχρέωση ή την επιβολή ή την εφαρμογή των όρων χρήσης/ παραγγελιοληψίας μας ή άλλων όρων και προϋποθέσεων που έχετε αποδεχθεί, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων ή της ασφάλειας της Εταιρίας, των πελατών ή τρίτων.

• Εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν μας επιτρέπεται εκ του νόμου να το πράξουμε.

• Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τρίτα μέρη. Σε αυτή την περίπτωση, το εν λόγω τρίτο μέρος ενδέχεται να εγκαταστήσει στη συσκευή σας κάποιο cookie. Σας καλούμε να διαβάσετε την Πολιτική περί Cookies των εν λόγω τρίτων για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουν από το cookie και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούν..

 

3.3. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταφέρονται ούτε είναι προσπελάσιμα ούτε αποθηκεύονται σε τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

 

3.4. Για πόσο διάσημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, ή για τη συμμόρφωσή μας με τις εμπορικές ή νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε ορισμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από αυτόν που είναι απαραίτητος ή κατάλληλος. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν:

• Τον σκοπό για τον οποίο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

• Τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα την υποχρέωση σύνταξης οικονομικών εκθέσεων,τήρηση φορολογικής νομοθεσίας (5 έτη)

• Εάν η συνεργασία μας είναι συνεχής, για παράδειγμα εάν έχετε έναν ενεργό επαγγελματικό λογαριασμό, εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για εμπορικές ενέργειες, εάν πλοηγείστε τακτικά ή πραγματοποιείτε αγορές από τις ιστοσελίδες/εφαρμογές μας,

• Τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων μας, για παράδειγμα την προάσπισή μας έναντι οιασδήποτε αξίωσης (λ.χ. 20ετής διάρκεια βάσει 904επ. ΑΚ).

‘Όταν πλέον δεν χρειάζεται να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα προβούμε στη διαγραφή ή την ανωνυμοποίησή τους, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

 

3.5. Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η Εταιρία θεωρεί άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε πελατών της, είτε τρίτων (λ.χ επισκεπτών ιστοσελίδας κλπ) και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της πλήρως τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της Εταιρίας περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (π.χ. συγκεκριμένους εργαζομένους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/ χρήστες των Ιστοσελίδων ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Μεταξύ άλλων, η ασφάλεια επιτυγχάνεται ως εξής:

Ι. Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων μεαπόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας.

ΙΙ. Ασφάλεια   SSL   : Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των   δικτυακών   εξυπηρετητών (webservers).   Μία   κρυπτογραφημένη   SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και   να   αποκρυπτογραφούνται   από   το   λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Με   τη   χρήση   ειδικού   λογισμικού   το   ηλεκτρονικό   σύστημα   της   Εταιρίας αποκρυπτογραφεί   πρώτα   τις   πληροφορίες   που   λαμβάνει   πριν   προβεί   σε επεξεργασία   τους.   Τα   συστήματα   της   Εταιρίας   αποστέλλουν   πληροφορίες ακολουθώντας   την   ίδια   διαδικασία   κρυπτογράφησης.   Σε   όποιο   σημείο   των Ιστοσελίδων   εισάγετε προσωπικά   δεδομένα   (email,   διευθύνσεις, τηλέφωνα,   κλπ.)υπάρχει   κρυπτογράφηση   SSL   128-bit.   Η   κρυπτογράφηση   είναι   ένας   τρόπος κωδικοποίησης της   πληροφορίας,   ώστε   αυτή   να   φτάσει   ασφαλής   στον   ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

3.6. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών και σύνδεση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων των υπέρ-συνδέσμων ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την χρήση των ως άνω ιστοσελίδων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος της ιστοσελίδας αυτής. Στην περίπτωση των υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε το έργο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους της Εταιρίας επισημαίνεται ειδικά στην Ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ενημερωτικά βίντεο, τα οποία αναρτούμε στο “YouTube” και να ακολουθείτε (από την Ιστοσελίδα μας) τους συνδέσμους μας στο Facebook και στο Pinterest.

Η Εταιρία παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλευτούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρίες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης “searchengines”, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης “socialmedia” όπως Facebook, κ.λπ.) ώστε να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδέχεται να περιέχει προβολή υλικού με διαφημιστικό/ ενημερωτικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρία δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε τρίτων, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του ενημερωτικού υλικού που προβάλλεται στην άνω ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 

3.7. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

Κάποιοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν το δικό τους περιεχόμενο. Να θυμάστε ότι κάθε περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα αν δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε να μην δημοσιοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες.

 

3.8. Πρόσθετεςεφαρμογές Social plugins

-Facebook

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές 'socialplugins' της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσηςfacebook.com, που λειτουργεί από την FacebookΑ.Ε., 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA ("Facebook"). Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (ένα λευκό "f" σε μπλε φόντο ή το εικονίδιο "thumbs-up"), ή με τη φράση «Facebook social plug-in".


Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Facebook προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Facebook ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Facebook χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Facebook. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘Like’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Facebook λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Facebook εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Facebook, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων του. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook αλλά δε θέλετε το Facebook να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.

 

-Pinterest

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές 'social plugins' της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού φωτογραφικού υλικού, που λειτουργεί από την εταιρία Pinterest με έδρα 808 BrannanSt. SanFrancisco, CA 94103. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Pinterest, συνήθως το αγγλικό γράμμα Ρ σε καλλιγραφικά εντός κόκκινου κύκλου. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Pinterestπροκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Pinterestλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Pinterestενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Pinterestχρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Pinterest. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Pinterestαπό τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Pinterestμπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Pinterest. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Pinterest, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική απορρήτου του Pinterestπατώντας εδώ.

 

4) Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

Η Εταιρία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.iliadis.com.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε όπως να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.


Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης καθώς και να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

Web Beacons

Τα Web beacons (επίσης γνωστά ως Internet tags, pixeltags και clearGIFs) είναι συνήθως διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους. 

 

Διευθύνσεις IP και URLs

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να εντοπιστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορούμε να δούμε την διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Την πληροφορία αυτή τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Την πληροφορία αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας.

Το URL (UniformResourceLocator / Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) είναι ένας μοναδικός εντοπιστής ή διεύθυνση για κάθε μέσο στο διαδίκτυο και ουσιαστικά πρόκειται για τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Την πληροφορία αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να δούμε ποιες ιστοσελίδες έχουν επισκεψιμότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας.

 

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Τύποιcookie

Απαιτείται συγκατάθεση

  • Αναγκαία: Τα Αναγκαία cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορεί να προσφερθεί αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών Τόπων.
  • Λειτουργικότητας: Τα cookiesλειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Αν απενεργοποιηθούν αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σε περιεχόμενο του.

ΟΧΙ

_cfduid

Αναγκαία

ASPSESSIONIDCWBCDSDT

Λειτουργικότητας

  • Ανάλυσης (Anonymous): Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη.Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.
  • π.χ.: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs
  •  

ΟΧΙ

_gid

Google Analytics (Anonymous IP)

_ga

Google Analytics (Anonymous IP)

_gat_gtag_UA_108056919_1

Google Analytics (Anonymous IP)

 

 

Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες εκ προεπιλογής να αποδέχονταιCookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων/εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστοσελίδων/εφαρμογών μας.

Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies που έχουν ρυθμιστεί από τις ιστοσελίδες/εφαρμογές μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του διαθέσιμου σχετικού εργαλείου επιλογών στην ιστοσελίδα ή μέσω της λειτουργίας «Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας όπου θα ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους: http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677


Google Analytics:

Η ιστοσελίδα μας, όπως το σύνολο σχεδόν των ιστοσελίδων παγκοσμίως, χρησιμοποιεί GoogleAnalytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το GoogleAnalytics χρησιμοποιεί "cookies", που είναι αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη analytics.js είναι τα ακόλουθα:

CookieName

ExpirationTime

Description

_ga

2 years

 

_gid

24 hours

 

_gat

1 minute

Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

AMP_TOKEN

30 secondsto 1 year

Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

_gac_

90 days

Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. Learnmore.

 

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το GoogleAnalytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το GoogleAnalytics πατώντας εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας δύναται και ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του GoogleAnalytics για τον ιστό.

 

5) ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Η Εταιρία σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, ως εκ τούτου είναι σημαντικό να μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

Α) Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Β) Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Το αντίγραφο αυτό θα σας δοθεί εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματός σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος σας και του αριθμού των αιτημάτων σας.

Γ) Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.

Δ) Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ε)Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (“newsletter”), ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας ή της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρία. H Εταιρία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την Εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ έγγραφη επιστολή).

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουπρος την Εταιρία (βλ. κατωτέρω αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας).

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή ενώπιον των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση της Αρχής (ΑΠΔΠΧ) είναι Κηφισίας 1-3, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και το φαξ 210 6475628

 

5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ai@iliadis.com.gr ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση :

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ - ΨΑΘΙΝΑ – ΕΠΟΧΙΑΚΑ

7ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Τ.Κ. 56410 – ΕΛΛΑΔΑ

τηλ. +30 2310685148 -149& 2310686137   φαξ. +30 2310686138