Όροι χρήσης
Επιστροφή

Το www.iliadis.com.gr είναι ιστοσελίδα (site) προβολής και παραγγελίας(b2b–μεταξύ επαγγελματιών) προϊόντων μέσω του διαδικτύου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει 7ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56410 (ΑΦΜ 094447589 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057896304000). Στο εξής όπου αναγράφεται«Εταιρία», «σε εμάς», «δικό (-ά) μας» ή «εμείς», αναφερόμαστε στην εν λόγω εταιρεία.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε, με τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς η περαιτέρω πλοήγηση ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου www.iliadis.com.gr δηλώνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση και ότι συμφωνείτε με αυτούς.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας έχουν νομικά πρόσωπα ή ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (πελάτες χονδρικής) και είναι πελάτες της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Οποιαδήποτε, τέτοιου είδους, αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα.

Επίσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κ.λπ.), ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησής τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.iliadis.com.gr και που αφορούν στα παρεχόμεναπροϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη. Η εταιρία, δεν δεσμεύεται, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν προκύψει ακούσια.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να παύσει την πρόσβαση του χρήστη στην Ιστοσελίδα, με πρότερη ενημέρωσή του.

Παρόλο που η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, ωστόσο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι τούτο καθίσταται εφικτό. Ειδικότερα, κυρίως για λόγους συντήρησης της Ιστοσελίδας ή/και ενημέρωσης αυτής ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο τον οποίο η Εταιρία δεν δύναται να ελέγξει, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να διακοπεί.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα www.iliadis.com.gr αποτελεί το χώρο προβολής και παραγγελίας των προϊόντων της εταιρίας ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε καταρχάς ότι η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει τη διάθεση από τον χρήστη επαρκούς εξοπλισμού και του απαραίτητου λογισμικού για πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν εγγυάται την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα της μεταβίβασης στοιχείων, η Εταιρία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις, βλάβες (οφειλόμενες κυρίως σε ιούς) στις γραμμές επικοινωνίας, στον μηχανογραφικό εξοπλισμό και τα λογισμικά τα οποία δεν ελέγχει.

Οι χρήστες τηςιστοσελίδαςwww.iliadis.com.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα όπως και το περιεχόμενο της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και κακόβουλο.

Επίσης, δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, είναι απολύτως ακριβή και σωστά.

Επιπλέον, οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το απόρρητο του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης, καθώς και για τη χρήση αυτού και οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέτρο προκειμένου για την εξασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των κωδικών αυτών.

Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση της ιστοσελίδαςκαι του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο www.iliadis.com.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς παραγγελία προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.iliadis.com.gr και προορίζονταιμόνο για χονδρική πώληση (b2b). Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η Εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.

Η Εταιρία καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, σας συνιστούμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση τηςπαραγγελίας σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα υπάρχει το ενδεχόμενο να διενεργούνται ειδικές προσφορές, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της Εταιρίας, οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για παραγγελίεςμέσω της ιστοσελίδαςwww.iliadis.com.gr.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν δενσυμπεριλαμβάνεταιο αναλογούν και ισχύων κάθε φορά ΦΠΑ. Η ιστοσελίδαwww.iliadis.com.gr της Εταιρίας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως τους υποψήφιους πελάτες. 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδαςwww.iliadis.com.gr, αποκλειστικά και μόνο εφόσον είναι επιχείρηση (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο) που θα προβεί σε παραγγελία «χονδρικής», ήτοι θα μεταπωλήσει τα προϊόντα μας και θα δημιουργήσει σχετικό επαγγελματικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδαwww.iliadis.com.gr απαιτούνται:

 

 1. α) ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡHΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

H δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ (Εγγραφή πελάτη χονδρικής b2b εφαρμογής)

Τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη σχετική εφαρμογή της ιστοσελίδας μας για τη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή η επωνυμία εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η πλήρης διεύθυνση του αιτούντος, το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να επισυναφθείένα δικαιολογητικό επιβεβαίωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης του αιτούντος, όπως π.χ. βεβαίωση έναρξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ένα τιμολόγιο αγοράς, σφραγίδακλπ.

Μετά τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης αίτησης/φόρμας, πατάτε στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ.

Εν συνεχεία πραγματοποιείται έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που καταχωρίσατε από τον διαχειριστή και σας αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δηλώσατε με το οποίο ενημερώνεστεγια την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και β) για τους κωδικούς πρόσβασης στον επαγγελματικό σας λογαριασμό.

 

β) ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡHΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

Θα πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα μας, www.iliadis.com.gr

Στο επάνω δεξί μέρος της σελίδας θα πατήσετε Είσοδος Μέλους, εν συνεχεία θα πληκτρολογήσετε το username και password που σας έχουν δοθεί και θα πατήσετε ΣΥΝΔΕΣΗ.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τα στοιχεία εισόδου, θα πατήσετε «υπενθύμιση στοιχείων εισόδου» και θα πληκτρολογήσετε την διεύθυνση email σας. Βασική προϋπόθεση το e-mail σας να είναι καταχωρημένο στο σύστημα μας.Αμέσως θα σας αποσταλούν εκ νέου οι κωδικοί εισόδου ώστε να συνδεθείτε στον επαγγελματικό λογαριασμό σας.

 

 1. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης παραγγελίας και των όρων χρήσης, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Η αρχική παραγγελία πρέπει να αφορά σε προϊόντα καθαρής αξίας (ήτοι μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) τουλάχιστον 200€.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε όλες τις σελίδες του site www.iliadis.com.grκαι δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς παραγγελίαπροϊόν, υπάρχει το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ. Πλοηγηθείτεστην ιστοσελίδα μας και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε.


Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να παραγγείλετεκάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε, για να μεταφερθείτε στη συνέχεια στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, την τιμή του και τη διαθέσιμη ποσότητα. Στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμείτε να παραγγείλετε.

Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη στο καλάθι» και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται στο καλάθι σας .

Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας μήνυμα της τρέχουσας κατάστασης, με επιλογές να συνεχίσετε την διαδικασίαπαραγγελίας ή να μεταβείτε στην ολοκλήρωσή της. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας, ή της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα www.iliadis.com.gr.

Εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλα προϊόντα, στο καλάθι σας, επιλέξτε «Συνέχεια» και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα σε κάποιο είδος, πληκτρολογείτε την επιθυμητή ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο «Προσθήκη στο καλάθι» . Η ποσότητα των ειδών που σας ενδιαφέρουν τοποθετείται στο καλαθάκι σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο Διαγραφή προϊόντος από το καλάθι και αυτό αφαιρείται από τη λίστα της παραγγελίας σας.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων, πατήστε το πλήκτρο «Kαλάθι» στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης σας.

Εφόσον ελέγξετε τα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων, που έχετε προσθέσει στο καλαθάκι σας, προχωράτε στο πεδίο «Υποβολή Παραγγελίας» κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, email) και να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που σας προτείνουμε να έχετε διαβάσει προσεκτικά, προτού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πατώντας το πλήκτρο ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ.

Εν συνεχεία μεταφέρεστε στην παραγγελία σας, όπου έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έναν τελευταίο έλεγχο της παραγγελίας σας, πριν προχωρήσετε στην οριστική ολοκλήρωσή της, να επιστρέψετε σε προηγούμενα βήματα της διαδικασίας ή να την υποβάλλετε οριστικά.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας επέρχεται κάνοντας «κλικ» στο πεδίο «Υποβολή Παραγγελίας» και εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα «Ευχαριστούμε. Η παραγγελία σας καταχωρήθηκε με επιτυχία».

Ωστόσο, η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί οριστικά στο σύστημά μας από την στιγμή που θα γίνει ο σχετικός έλεγχος από την Εταιρία και σας σταλεί ενημερωτικό e-mail στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την παραγγελίασας.

Σε περίπτωση που κατά την παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. 

Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να παραγγείλουν προίόντα από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, το www.iliadis.com.grδιαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 1. Αντικαταβολή (μόνο με μετρητά) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Η δυνατότητα αντικαταβολής ισχύει σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και σε συνεργασία μόνο με επιλεγμένα από την Εταιρία πρακτορεία μεταφορών.
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς πριν την αποστολή της παραγγελίας σε εσάς (Το ακριβέςποσό της παραγγελίας θα σας σταλεί με e-mail ή θα ενημερωθείτετηλεφωνικώςαφούεκτελεστεί πλήρως): .

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΥ

IBAN

ALPHA BANK

711002320000153

GR 1401407110711002320000153

ETE

233/470034-12

GR 8301102330000023347003412

EUROBANK

00260376640200502692

GR8702603760000640200502692

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6712139921765

GR7701717120006712139921765

 

 1. Η παραγγελία σας θα είναι σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Συνήθως ο χρόνος αναμονής για τη λήψη επιβεβαίωσης είναι μέχρι 2 εργάσιμες. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί με τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ai@iliadis.com.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε την ημερομηνία, την τράπεζα, και την αιτιολογία κατάθεσης, μαζί με τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 2 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω μεταφορικής εταιρίας που επιλέγετε εσείς, εφόσον έχετεεπιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση.

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, η μεταφορική εταιρία επιλέγεται από την εταιρία μας.

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά εσάς και ενημερώνεστε σχετικά απευθείας από την μεταφορική εταιρία.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 1. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου - δελτίου αποστολής της Εταιρίας, αποκλειστικά για την περίπτωση που παραλάβετε προϊόν ελαττωματικό ή κατεστραμμένο και εφόσον εντός της 15ήμερης προθεσμίας έχετε ενημερώσει την Εταιρία για το ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν μέσω email στο οποίο θα έχετε επισυνάψει φωτογραφία του ελαττωματικού ή κατεστραμμένο προϊόντος. Εφόσον συντρέχουν όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από εμάς, και ενημερώνεστε από την Εταιρία να αποστείλετε το ελαττωματικό/κατεστραμμένο προϊόν με το συνοδευτικό νόμιμο παραστατικό, ήτοι δελτίο αποστολής και ακολούθως κατόπιν συνεννόησης είτε θα σας αποστείλουμε πιστωτικό τιμολόγιο για συμψηφισμό με επόμενη παραγγελία σας είτε θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
 2. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν παραλάβετε κάποιο από τα προϊόντα που τιμολογήθηκαν, μας ενημερώνετε επίσης μέσω email, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου - δελτίου αποστολής και κατόπιν ελέγχου από την Εταιρεία, εκδίδετεκαι μας αποστέλλετε δελτίο αποστολής με αιτιολογία«ελλειμματική παραλαβή». Η εταιρία μετά την παραλαβή του εν λόγω παραστατικού από εσάς και κατόπιν συνεννόησης, είτε θα σας αποστείλει πιστωτικό τιμολόγιο για συμψηφισμό με επόμενη παραγγελία σας είτε θα σας επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.


Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε άπασες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος,ΔΕΝεπιβαρύνεστε με την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων - μεταφορικών. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
 • Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.iliadis.com.grδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά την εγκυρότητα, την ερμηνεία και/ή την εκτέλεση των παρόντων γενικών όρων χρήσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετική με την Ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 08:30 έως 18:30 πλην αργιών) στο τηλέφωνο 2310685148-149 & 2310686137.

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ai@iliadis.com.gr